Catalog produse
Informatii

Detalii de contact

    Răspundem în timp foarte scurt cerințelor dumneavoastră pe raza municipiului București, partea de sud a județului Ilfov, partea de nord a județului Giurgiu, dar și orice altă locație din țară la comandă. Ajungem la dumneavoastră în cel mult 30 de minute de la preluarea apelului.


      Telefon -  0727591810 /  0736564302 - NON STOP


Sediu Social, magazin 1: Str. Gării, Nr. 27, Sat Vidra, Comuna Vidra, Jud. Ilfov.
Vă așteptăm și în noul nostru punct de prezentare din Piața Străduinței, nr. 1 A,   Blv. Alexandru Obregia, Sector 4, București.

Acoperim cu seriozitate si rapiditate , toate zonele din Bucuresti:

SECTOR 1: Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Bucurestii Noi, Damaroaia, Piata Domenii, Piata Chibrit, Chitila, Gara de Nord, Gara Basarab, Calea Grivitei, Piata Victoriei, Floreasca, Dorobanti, Pajura, Pipera, Primaverii, Piata Romana, 1 Mai (Ion MIhalache), Dinicu Golescu, Casin, Verdi, Beller, Glinka, Bizet, I.L. Caragiale, Witing, Plevnei, Jiului, Poligrafiei, Casa Presei Libere, Fantana Miorita, Expozitiei, Romexpo, Straulesti,Sos. Nordului, Ion Campineanu, I.G. Duca, Clucerului, Ciuperca, Amzei, Smaranda Braescu, Polizu, Matache, Mircea Vulcanescu, Berzei, Magheru, Kiseleff, Herastrau, Titulescu, Banu Manta, Victoriei Guvern, Calea Victoriei, Iancu de Hunedoara, Dorobanti Perla, Dorobanti Capitale, Baneasa Sisesti, Iancu Nicolae, Sala Palatului, Cismigiu, Schitu Magureanu, Facultatea de Drept, Bazilescu, Burileanu, Nicolae Caramfil, Erbasu, Somesul Rece, Ionescu Sisesti, Turda.


SECTOR 2:  Baicului, Ferdinand, Iulia Hasdeu, Vergului, Piata Gemenii, Mihai Eminescu, Tunari, Polona, Iancului, Gradina Icoanei, Romana, Dimitrov, Colentina, Avrig, Mosilor, Tei, Teiul Doamnei, Barbu Vacarescu, Doamna Ghica, Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Vatra Luminoasa, Andronache, Armeneasca, Carol I, Piata Rosetti, Voluntari, Afumati, Vasile Bacila, Radovanu, Fundeni, Fainari, Lacul Tei, Grigore Moisil, Maica Domnului, Socului, Ritmului, Iancului, Dacia.


SECTOR 3: Titan, Balta Alba, Dristor, Dudesti, Mihai Bravu, Centrul Civic, Unirii, Piata Alba Iulia, Decebal, Nerva Traian, Bobocica, Vitan, Universitate, Matei Ambrozie,Piata Universitatii, Ramnicu Sarat, Ramnicu Valcea, Racari, Fizicienilor, Elie Radu, Energeticienilor, 1 Decembrie 1918, Baba Novac, Lia Manoliu, Bd. Basarabia, Bd. Chisinau, Delfinului, Parc IOR, Morarilor, Campia Libertatii, Calea Calarasilor, Theodor Pallady, Piata Muncii, Liviu Rebreanu, Camill Ressu, Salajan, Trapezului, Nicolae Grigorescu, Ozana, Jean Steriadi, Iioara, Minis, Novaci, Prevederii, Macaralei, 23 August, Faur, Soseaua Garii Catelu, Potcoava, Codrii Neamtului, Barajul Dunarii, Barajul Lotrului, Octavian Goga.


SECTOR 4: Berceni, Eroii Revolutiei, Bellu, Giurgiului, Nitu Vasile, Emil Racovita, Cutitu de Argint, Toporasi, Alexandru Obregia, Cinema Cultural, Piata Covasna, Piata Resita, Oltenitei, Secuilor, Budimex, Tineretului, Vacaresti, Palatul Copiilor,Bd. Unirii,Aparatorii Patriei, Big Berceni, Constantin Brancoveanu, Dimitrie Cantemir, Drumul Gazarului, Toporasi, Sura Mare, Parcul Carol, 11 Iunie, Piata Unirii, Autogara Filaret, Soseaua Viilor, Dumitru Petrescu, IMGB, Iriceanu, Piata Progresul, Marasesti, Timpuri Noi, Piata Norilor, Pridvorului, Visana, Trestiana, Asmita Gardens, Turnu Magurele, Panselelor, Soldanului, Mariuca, Bagdasar - Arseni, IML,Sf. Ioan, Vitan Barzesti, Luica, Dimitrie Leonida, Straja, Huedin, Lamotesti, Alunisului, Pieptanari, Budapesta, Horoscop, Costache Stamate, Tomesti.


SECTOR 5: 13 Septembrie, Rahova, Panduri, Piata Geroge Cosbuc, Piata Chirigii, Petre Ispirescu, Barca, Margeanului, Soseaua Alexandriei, Calea Rahovei, Dealul Spirii, Ferentari, Regina Maria, Viilor, Cotroceni, Izvor, Eroilor, Antiaeriana, Magurele, Drumul Sarii, Humulesti, Kogalniceanu,Parc Cismigiu, Regina Elisabeta, Prosper, Nasaud, Pecineaga, Ilina, Sebastian, Casa Poporului, Rond Cosbuc, Trafic Greu, Zetari, Salaj, Marriott, Stefan Odobleja, Plevnei.


SECTOR 6: Armata Poporului, Ghencea, Iuliu Maniu, Ceahlau, Constructorilor, Favorit, Sibiu, Compozitorilor, Moghioros, Moinesti, Raul Doamnei, Costantin Brancusi, Drumul Taberei, Militari, Crangasi, Apusului, Dezrobirii, Apaca, Politehnica, Grozavesti, Regie, Semanatoarea, Lacul Morii, Uverturii, Virtutii,Lujerului, Romancierilor, Prelungirea Ghencea, Valea Ialomitei, Dreptatii, Pacii, Valea Oltului, Tricodava, Hanul Haiducilor, Preciziei, Vladeasa, Razoare, Vasile Milea, Frigocom, Targu Neamt, Orizont, Giulesti, Gorjului, Veteranilor,  Bd. Timisoara, Cocosul Rosu, Valea Cascadelor.
Ne puteti contacta completand formularul de mai jos:

Formular de contact
Nume:  Prenume: 
Telefon:  Email: 
Mesaj: 
Vreau sa ma abonez la noutatile si ofertele funerare-bucuresti-ilfov.ro
spacer


Cosul meu

Cosul de cumparaturi nu contine produse.

Website detinut de CASA FUNERARA SF. NECTARIE SRL, CIF: 30963630, Reg.Com: J23/3403/2012